χαλκέος

χαλκέος
χάλκεος
of copper
masc nom sg (epic)
χαλκεύς
coppersmith
masc gen sg (epic ionic)
χαλκοῦς
of copper
masc nom sg (epic)
χαλκοῦς
of copper
masc nom sg
χαλκοῦς
of copper
masc nom sg (epic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • χάλκεος — of copper masc nom sg χάλκεος of copper masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χάλκεος — έα και ιων. τ. έη, ον, θηλ. και ος, Α βλ. χαλκοῦς …   Dictionary of Greek

  • χαλκέως — χάλκεος of copper adverbial (epic doric ionic aeolic) χάλκεος of copper masc acc pl (doric) χάλκεος of copper adverbial χάλκεος of copper masc/fem acc pl (doric) χαλκέω̆ς , χαλκεύς coppersmith masc gen sg χαλκεύς coppersmith masc nom sg (epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χάλκεον — χάλκεος of copper masc acc sg χάλκεος of copper neut nom/voc/acc sg χάλκεος of copper masc/fem acc sg χάλκεος of copper neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκέα — χάλκεος of copper neut nom/voc/acc pl (epic) χαλκέᾱ , χάλκεος of copper fem nom/voc/acc dual (epic) χαλκέᾱ , χάλκεος of copper fem nom/voc sg (attic doric aeolic) χαλκέᾱ , χαλκεύς coppersmith masc acc sg χαλκοῦς of copper neut nom/voc/acc pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκέων — χάλκεος of copper fem gen pl (epic) χάλκεος of copper masc/neut gen pl (epic) χάλκεος of copper masc/fem/neut gen pl χαλκεύς coppersmith masc gen pl χαλκέω̆ν , χαλκεύς coppersmith masc gen pl χαλκοῦς of copper fem gen pl (epic) χαλκοῦς of copper… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκοῦν — χάλκεος of copper masc acc sg (attic epic) χάλκεος of copper neut nom/voc/acc sg (attic epic) χαλκόω turn to bronze pres part act masc voc sg χαλκόω turn to bronze pres part act neut nom/voc/acc sg χαλκόω turn to bronze pres inf act (epic doric)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκοῦς — χάλκεος of copper masc acc pl (attic epic) χάλκεος of copper masc nom sg (attic epic) χαλκόω turn to bronze pres ind act 2nd sg (doric) χαλκοῦς of copper masc acc pl (attic epic) χαλκοῦς of copper masc nom sg (attic epic) χαλκοῦς of copper masc… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκᾶ — χάλκεος of copper neut nom/voc/acc pl (attic) χάλκεος of copper fem nom/voc/acc dual (attic) χαλκοῦς of copper neut nom/voc/acc pl (attic) χαλκοῦς of copper fem nom/voc/acc dual (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκῆ — χάλκεος of copper neut nom/voc/acc pl (attic epic) χάλκεος of copper fem nom/voc sg (attic epic) χαλκεύς coppersmith neut acc pl (epic) χαλκεύς coppersmith masc nom/voc/acc dual χαλκεύς coppersmith masc acc sg χαλκεύς coppersmith neut nom pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”